O projekte

Portál Smart Trnava je moderná interaktívna služba na odovzdávanie informácií z mestských technológií všetkým vodičom, občanom mesta Trnava a širokej verejnosti.

Vďaka aplikácii Invipo si môžete naživo zistiť intenzitu dopravy, klzkosť ciest, dopravné obmedzenia, pozrieť aktuálny stav kvality ovzdušia, naplnenosť inteligentných kontajnerov, oboznámiť sa s množstvom vyrobenej elektrickej energie z fotovoltických panelov, prípadne prečítať aktuality z mesta.

Vďaka tomu sa Vám bude v Trnave kvalitnejšie a lepšie žiť.

Portál Smart Trnava bol realizovaný v rámci projektu:

Inteligentné riadenie dopravy - smart Trnava

Bol spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľom projektu je:

  • zlepšenie prejazdnosti a zvýšenie bezpečnosti dopravy v meste Trnava prostredníctvom lepšej regulácie dopravy - zavedením systému inteligentného riadenia dopravy
  • zlepšenie, resp. udržanie dobrej kvality ovzdušia prostredníctvom integrácie siete meteostaníc
  • zvýšenie využívania dát v procesoch mesta a pri tvorbe mestských politík

Riadiaci orgán: