O projekte

Portál Smart Trnava je moderná interaktívna služba na odovzdávanie informácií z mestských technológií všetkým vodičom, občanom mesta Trnava a širokej verejnosti. Vďaka aplikácii Invipo si môžete pozrieť aktuálny stav kvality ovzdušia, intenzitu dopravy , či naplnenosť inteligentných kontajnerov. Vďaka tomu sa Vám bude v Trnave kvalitnejšie a lepšie žiť.